Reserveringsoverzicht compacter weergeven

Ga naar de gebruikersinterface instellingen:

Instellingen/Gebruikersinterface

Daar kunt u onder "Design" de optie "Efficiënt en praktisch" selecteren om het compactere ontwerp te selecteren.

Met dit ontwerp worden het reserveringsoverzicht en alle maskers veel compacter weergegeven. Daarnaast wordt het menu bovenaan weergegeven in plaats van links, waardoor er meer ruimte is voor het reserveringsoverzicht.