Webboeking bekijken

Hoe kan ik de webboeking zien?
Ga naar de webboekingsinstellingen:

Instellingen/webboeking

Bovenaan ziet u het item "Link", daarnaast vindt u de link naar de boekingsmodule.