Vraag creditcardgegevens op bij het online boeken

Kunt u de boekingsmodule zo instellen dat gasten hun creditcardnummer moeten opgeven?
Ga naar de webboekingsinstellingen:

Instellingen/webboeking

Selecteer onder "Creditcard" de optie "alle klanten" om voor alle klanten een creditcardnummer op te vragen.

Selecteer de optie "eenmalige klanten" als u kortingscodes gebruikt en u geen creditcardnummer nodig heeft van klanten die een kortingscode gebruiken.