Stel tarieven in voor webboekingen

Bij directe aanvraag/boeking (webboeking) verschijnen tarieven voor boekingsplatforms, hoe kunnen deze daar worden verwijderd?
Ga naar de tariefinstellingen:

Instellingen/tarieven

Daar zie je de kolommen "Channel Manager" en "Webboeking". U kunt elk tarief configureren dat moet worden gebruikt voor channel manager, webboeking of beide door deze kolommen dienovereenkomstig aan te vinken.

U kunt daar ook nieuwe tarieven aanmaken door in de laatste regel van de lijst de gewenste instellingen te maken en vervolgens op de knop "Nieuw" te klikken.