Ons adres wijzigen bij online boeken pagina

Op de online boekingspagina, wil ik ons ​​adres wijzigen. Hoe doe ik dat?
Ga naar algemene instellingen:

Instellingen/algemeen

Vul daar de juiste gegevens van uw bedrijf in.

Deze gegevens worden ook gebruikt voor online boekingen.