Gecombineerde factuur splitsen

Is het mogelijk om facturen die zijn samengevoegd weer te scheiden?
Als een gast twee kamers boekt via een boekingsplatform, vat de hotelsoftware dit samen bij het aanmaken van de factuur. Hoe kan ik de rekening scheiden als de gasten apart willen betalen?
Ik heb per ongeluk alle facturen samengevoegd in "Facturen combineren", hoe kan ik dit ongedaan maken?
Helaas heb ik onbedoeld een groot aantal facturen samengevoegd. Kan ik ze op de een of andere manier scheiden?
Ik heb per ongeluk alle facturen samengevoegd, hoe kan ik dit ongedaan maken?
Bij een samengevoegde factuur verschijnen alle transacties als factuuritems.

Klik op de "X"-knop rechts van het betreffende factuur item om het van de factuur te verwijderen.

Als u alle boekingen weer wilt scheiden, klikt u op de knop "verwijderen" helemaal rechts in de factuurcolumn.

De verwijderde boekingen kunnen vervolgens worden gecombineerd in een andere factuur of afzonderlijk worden gefactureerd.